| HOME | WESTERMO | RADIJSKI MODEMI | WAGO | KONTAKT |

Radijski modemi
AXIMA
    Pri prenosu signalov imamo poleg standardne kabelske povezave na voljo tudi brezžične komunikacije. Slednje se pogosto izkažejo za najboljšo rešitev, srečujemo jih na primer pri vodovodih, vse pogosteje pa tudi v industriji. Ker je prenosni medij zrak, stroškov povezanih z nakupom in polaganjem kablov ni. Ena izmed prednosti je tudi ta, da se komunikacijski napravi lahko premikata.

Ali bo naša radijska povezava delovala?
    Na zgornje vprašanje vam ne moremo odgovoriti, lahko pa vam pomagamo. Na zalogi imamo 2 testnih modemov, s katerimi boste lahko preizkusili domet in povezavo modemov z ostalo opremo. Modemi, ki delujejo na prosti frekvenci, imajo domet do 5 km, vendar pa je pri kombinaciji razgibanega terena, ovir in večjih razdalj priporočljivo narediti meritve. Uspešna komunikacija na testu ni dovolj, potrebno je izmeriti moč signala in šuma. Le dovolj močan signal in ustrezno razmerje med signalom in šumom nam zagotavljata, da bo komunikacija uspešna tudi v slabših pogojih, v primeru neviht ali ozelenelega drevja.
    Dobavljamo tudi modeme za zakupljene frekvence (5W). Če želite preizkusiti modeme, nas pokličite ali pošljite elektronsko pošto na westermo@microstar.si. Podrobnejše podatke o modemih pa najdete na Westermo strani.


Brezžične vhodno/izhodne naprave (radio telemetrija)

Telemetrijski modem RM-105U
    Radijski modem RM-105U ima vgrajene analogne in digitalne vhode in izhode ter modul za štetje in reprodukcijo impulzov. Tako lahko na enostaven način brezžično povežete krmilnik z oddaljeno napravo. Enota na oddajni strani signal (analogni, digitalni, impulzi) odčita in pošlje, sprejemna enota pa signal na izhodnih sponkah reproducira. Komunikacija je možna v obeh smerah. Modem RM-105U je nadgradnja modema RM-805U in omogoča neposreden priklop analognih in digitalnih signalov na modem. Tako modem na eni strani bere vrednosti signalov, na drugi strani pa jih modem reproducira. RM 105 U je sestavljen iz dveh delov: radijskega in vhodno/izhodnega dela. Na vhodno/izhodni del lahko neposredno priključimo procesne analogne (0-20 mA) in digitalne signale. Takšna naprava nam omogoča direktno preslikavo vrednosti med postajami preko brezžične povezave. Vsaka enota lahko bere in reproducira vrednosti tako, da je možna telemetrija v obe smeri. Telemetrijskih modemov je več vrst, razlikujejo se po številu vhodov in izhodov. Poleg analognih in digitalnih vrednosti je možna tudi preslikava pulznih števnih vrednosti. Sistem omogoča povezavo več postaj, vsaka je lahko tudi v vlogi repetitorja. Število vhodov lahko povečamo z razširitvenimi enotami. Za večjo zanesljivost prenosa podatkov sistem uporablja komunikacijo s potrditvami. Sprejemna postaja oddajni pošlje potrditev sprejema. V primeru, da ga oddajna postaja ne sprejme, oddajo ponovi. Če je oddaja po petih poizkusih še vedno neuspešna, modem javi napako preko statusnega bita, ki ga lahko povežemo na enega od lokalnih izhodov. Telemetrijski modem je uporaben tam, kjer signalov ne moremo žično povezati s krmilnikom. Razlogi za to so lahko prevelika razdalja, motnje ali ovire, katerih premostitev bi predstavljala drago in zamudno rešitev.

Telemetrijski modem RM-505U-K
    Telemetrijski modem RM-505U-K odlikuje kompaktnost, visoka stopnja IP zaščite (IP-66), ugodna cena, predvsem pa izredno nizka poraba v mirovanju. Če želimo pošiljati z oddaljenega objekta le nekaj signalov, bi bila uporaba modema 105U neracionalna, saj bi bila večina vhodov in izhodov neizkoriščena. Ena glavnih odlik modema je izredno nizka poraba v mirovanju, ki je manj kot 140 µA. Če ne pošiljamo podatkov prepogosto, pomeni, da je tudi povprečna poraba izredno majhna. Prednost majhne porabe se izkaže predvsem na objektih brez elektrike, kjer so modemi pogosto priključeni na solarne sisteme. V tem primeru je odločitev za telemetrijski modem RM-505U-K prava, saj ga lahko priključimo kar na baterijo. S tem se izognemo solarnemu sistemu in tako precej zmanjšamo začetno investicijo. Ob tako majhni porabi je potrebno baterije menjati relativno redko, kvalitetne baterije z veliko kapacitvnostjo le vsakih nekaj let. Poleg bistveno manjše začetne investicije so tudi stroški vzdrževanja majhni. Resda je potrebno menjati baterijo, vendar ne pozabimo, da imajo akumulatorske baterije solarnih sistemov tudi omejeno življenjsko dobo, solarne celice pa so pogosto tarče vandalov in tatov. Poglejmo še nekaj drugih lastnosti telemetrijskega modema RM-505U-K. Modul ima dva digitalna/pulzna vhoda in enega analognega. Digitalnih ali analognih izhodov, za razliko od zgoraj opisanih modelov, nima. To pomeni, da deluje samo kot odajnik. Vgrajujemo ga v sisteme, ki imajo na sprejemni strani modeme serije RM-105U (digitalni in analogni vhodi/izhodi) ali RM-105U-G (priklop na Ethernet, Profibus, Modbus).
    Modem oddaja vrednosti ob spremembi in v določenem časovnem intervalu. Z intervalnim pošiljanjem si zagotovimo da ob izpadu oddajnega modula na sprejemni strani zaznamo napako najkasneje po enem časovnem intervalu. Modem je večino časa v mirovanju (poraba pod 140 µA). Ob določenih časovnih intervalih se modem prebudi, prebere vrednosti in ob spremembi pošlje novo stanje. Če nimamo omejenega vira napajanja , lahko modem nastavimo tako, da stalno meri vhodne signale. Nastavimo lahko tudi, za koliko odstotkov se mora analogni signal spremeniti, da ga modem pošlje. Poleg dveh fizičnih vhodov ima naprava še dva programska alarmna digitalna vhoda. Prvi se aktivira ob skorajprazni baterji, drugi pa pri prekoračitvi predhodno nastavljene vrednosti analognega signala. Preko modema RM-505U-K je mogoče pošiljati tudi pulzni signal, ki ga priključimo na digitalni vhod. Modem ne pošilja posameznih impulzov, ampak obdeluje in pošilja podatke o hitrosti in vsoti impulzov. Oddajni modem šteje impulze in jih pošilja ob prekoračitvi delne vsote ali v določenem intervalu. Na drugi strani sprejemni modem reproducira impulze. Število generiranih impulzov med dvema sprejemoma je enako razliki med zadnjo in predzadnjo prejeto vsoto impulzov. S takim načinom prenosa zagotovimo minimalno oddajanje in preprečimo, da bi se posamezni pulzi med prenosom izgubili. Modem RM-505U-K je vgrajen v ohišje s stopnjo zaščite IP66, kar poenostavi montažo. Enako ohišje nam lahko služi za napajalno enoto, v kateri imamo zloženih 6 baterij tipa AA. Tipičen primer uporabe predstavljenega modema je povezava oddaljenega vodnega zajetja, ki nima električne energije. Na modem priključimo nivojski signal in še kakšano alarmno vrednost. Ker telemetrijski modem za relativno nizko ceno združuje v enem ohišju tri naprave (modem, procesno enoto in radijsko postajo) in ker ne potrebujemo napajalnega sistema, predstavlja optimalno rešitev za daljinski nadzor vodnih zajetij, kar je le ena izmed neštetih možnosti uporabe modema RM-105U-K. Naj omenimo še eno: premični objekti, kot so dvigala, vozički in podobno.


več o RM-105U-1,2,3,4

RM-105U-L

več o RM-115S

RM-505U-K

RM-915U-2

Radijski modem RM-105U-G
    Modemi serije RM-105U-G imajo namesto vhodno-izhodnega dela priključek za Modbus master/slave, Modbus Plus slave, Ethernet, DeviceNet slave, Profibus slave in od nedavnega tudi Profibus Master. Če vzamemo za primer Profibus, lahko takšni modemi enostavno nadomeščajo Profibus kabel tam, kjer je inštalacija kabla zelo zahtevna. S pomočjo vgrajenih Profibus registrov radijski modem omogoča polno hitrost komunikacije (12MB) na kabelski strani in komunikacijo na radijski strani le ob spremembi stanj. Sistem omogoča uporabo master ali slave enot. V sistem lahko vgradimo tudi že omenjene telemetrijske modeme RM-105U, na katere lahko neposredno priključimo analogne ali digitalne signale. Poleg tega pa lahko uporabimo tudi modeme, ki podpirajo Ethernet ali Modbus komunikacijo. To pomeni, da lahko hkrati uporabimo sistem kot brezžični pretvornik protokolov.

                         več o RM-105U-G


Brezžični Ethernet modemovEthernet modem RM-805U-E
    Industrijski Ethernet se je v zadnjih letih uvrstil med najpogostejša področna vodila v industriji. Tako tudi vse več proizvajalcev opreme izdeluje naprave, ki podpirajo industrijski Ethernet. Modem RM-805U-E je prava rešitev za brezžično povezavo naprav, kot so krmilniki, nadzorni računalniki in naprave, ki komunicirajo preko industrijskega Etherneta. Glavna prednost v primerjavi z obstoječimi izdelki je bistveno večji domet, saj deluje na nižji frekvenci – 869 MHz. Ta omogoča domet do 5 km, z uporabo repetitorske funkcije pa še dlje. Uporabljamo ga lahko v različnih aplikacijah, za brezžično povezavo dveh Ethernet omrežij, za brezžično razširitev Ethernet omrežja ali za brezžično Ethernet povezavo krmilnika in nadzornega računalnika.
- 'Prosta' frekvenca 869 MHz, 500 mW,
- domet do 5 km na prostem, možnost funkcije repetitorja,
- domet pri ovirah v rangu 500 m (stavbe, drevje, ipd.),
- 10/100 BaseT Ethernet, brezžično do 77 kbit/s,
- access point, client/station, bridge, router,
- TCP/IP, UDP ARP, PPP, ICMP, HTTP, FTP, TFTP, TELNET,
- razširjeno temperaturno območje delovanja od -40°C do + 70°C,
- dodaten I/O kanal,
- visoka stopnja zanesljivosti in varnosti prenosa podatkov (CRC, kodiranje),
- enostavna uporaba.

Wifi Ethernet modem RM-240U-E
    Industrijski WIFI brezžični Ethernet je eno izmed industrijskih Ethernet vodil, ki so se uvrstila med najpogostejša področna vodila v industriji. Modem RM-240U-E uporablja WIFI brezžični Ethernet za povezavo krmilnikov, računalnikov ter naprav, ki komunicirajo preko industrijskega Etherneta v LAN omrežje. Poleg Ethernet priključka ima še RS232 ali RS485 port za brezžično povezavo naprav, ki uporabljajo RS232 ali RS 485 komunikacijo do hitrosti 115,2 kb/s. Deluje lahko kot router, repeater, bridge, access point ali pa v Client/Station načinu. Industrijski WIFI RM-240U-E modem ustreza standardu IEEE 802.11b na frekvenci 2,4 GHz z prenosom podatkov do 11Mb/s. Za Ethernet komunikacijo podpira še protokole TCP/IP, UDP, ARP, PPP, ICMP, HTTP, FTP, TFTP, in TELNET. Za varno pošiljanje podatkov ima vgrajeno kriptirno tehnologijo WEP, WPA1 in WPA2. Največji doseg komunikacije v Evropi je 1 km.
več o RM-240U-E

več o RM-245U-E

RM-450U-E

več o RM-805U-E

RM-80 data sheet     več o RM-80


Brezžični serijski modemov

Radijski modem RM-805U-D
Brezžična komunikacija ..... RS232 ali RS485
    Radijski modem RM-805U omogoča brezžično povezavo naprav, ki uporabljajo RS232 ali RS485 komunikacijo. Nadomešča kabelsko povezavo med krmilnikom, PC-jem, podatkovno enoto in podobnimi napravami. Model RM-805U deluje na frekvenci 869 MHz, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Vsi deli modula (radijski oddajnik/sprejemnik, napajanje, serijski priključki in mikroprocesor) so vgrajeni v močnem aluminijastem industrijskem ohišju.

Preprost in zanesljiv
    V vsako enoto je vgrajen radijski oddajnik in sprejemnik, kar omogoča komunikacijo v obe smeri. Tako lahko modul preverja napake in nadzira prenos informacij. Primeren je tako za enostavne kot kompleksne sisteme. Deluje lahko v transparentnem načinu, kjer serijske naprave omogočaju preverjanje napak in nadzor nad komunikacijo. Za serijske naprave z nižjo stopnjo inteligence modem 805U omogoča naslavljanje, preverjanje napak in nadzor nad komunikacijo. S pomočjo 'Hayes' ukazov lahko naprave tudi selektivno naslavljamo.

Hiter brezžični prenos podatkov
    Serijske naprave lahko priključimo prek standardnih priključkov RS232 ali RS485, s hitrostjo prenosa podatkov do 115,2 kb. Modemov vsebuje notarnji pomnilnik z 8 kbiti, radijska enota pa lahko prenese do 520 bitov velik podatkovni blok pri hitrosti prenosa do 76.000 bit/s.
- največja hitrost komunikacije: 76.800 bit/s
- oddajna moč: 500mW
- največja razdalja 5km, možna uporaba ''repeaterjev''
- komunikacija: full duplex (RS232), half duplex (RS485)
- napajanje: 7-30 V DC, 10-24 V AC
- frekvenca 869,4 – 869,65 MHz, kanal 250 kHz

Radijska veza
    Modem RM-805U deluje na frekvenci 869 MHz in ima oddajno moč 500 mW. Ustreza CE in slovenskim standardom. Zasnovan je bil tako, da zanesljivo deluje na frekvenci namenjeni za prosto industrijsko rabo. Največji doseg radijskega modema je 5 km. Enoto 805U lahko uporabimo tudi kot ponavljalnik (repeater), kar podaljša razdaljo prenosa. Pri nadzornem načinu delovanja lahko uporabimo tudi do pet ponavljalnikov za vsako povezavo, pri transparentnem načinu pa je to število celo neomejeno. Hitrost prenosa podatkov lahko nastavljamo med 19200 in 76800 biti/s.

RS 232/485
    Komunikacija med modemom in serijsko napravo poteka preko CTS/RTS nadzora, modem je naprava tipa DCE. CTS/RTS signali so lahko v obliki, ki kaže stanje vmesnega pomnilnika modema ali pa prikazuje CTS/RTS signalne enote, ki je na drugi strani komunikacije. Povezava RS 485 je v industriji pogosto prisotna, velikokrat kot fizična osnova za višjenivojske komunikacije. Čeprav so lahko različne vrste serijskih podatkov povezane na različne module v istem sistemu, lahko vsak modul podpira le eno serijsko napravo RS232 ali RS485. Enota RM-805U oddaja ali sprejema podatke s standardnimi hitrostimi, med 1.200 in 115.200 baudi. Izbiramo lahko med 11 ali 12 znakovnim prenosom, s 7 ali 8 podatkovnimi biti, z enim ali dvema start ali stop bitoma. Nastavimo lahko tudi način paritetne kontrole. RM-805 U lahko priključimo na skoraj vsako serijsko napravo.

Nastavitev
    RM-805U lahko deluje v dveh načinih delovanja, odvisno od tipa serijske naprave. V obeh načinih delovanja pošilja podatke v paketnih velikih do 520 bytov s pripetim sistemskim naslovom. Le modem z enakim sistemskim naslovom bo sprejel podatke od drugega modema, kar preprečuje mešanje podatkov med sistemi, ki se nahajajo v istem območju. Module lahko nastavljamo ročno ali pa s pomočjo serijskih naprav z uporabo standardnih 'Hayes' ukazov.

Transparentni način delovanja
    Transparentni način delovanja je primeren za serijske naprave, ki omogočajo lastno preverjanje in kontrolo pretoka informacij. Ko modul sprejme podatke prek serijskega priključka, jih pošlje do modemov z istim sistemskim naslovom, ti pa jih pošljejo serijski napravi. V tem načinu delovanja modem ne poskrbi za kontrolo pravilnosti prenosa podatkov in modemi nimajo lastnih naslovov. Oddajnik preverja radijski kanal in zadrži prenos dokler ni kanal prost, drugih zamud v prenosu ni. Transparentni način je primeren za PLC omrežja ali za sisteme, kjer morajo biti isti serijski podatki poslani različnim napravam. V transparentnem načinu delovanja lahko uporabimo ponavljalnik. Ta odda naprej vsako radijsko sporočilo, ki ga sprejme.

Nadzorni način delovanja
    Pri nadzornem načinu delovanja je vsak modem naslovljen z unikatnim naslovom in vrši kontrolo prenosa podatkov s potrditvami. Ko pride do motenj v prenosu podatkov, oddajni modem podatke znova pošalje do 4-krat, dokler ne pride do pravilnega prenosa. Če je radijska povezava vseeno onemogočena, modem javi napako. Nadzorni način delovanja je primeren za serijske naprave kot so podatkovne naprave ali komunikatorji, ki ne morejo sami vršiti nadzora nad napakami in pretokom podatkov. Pri nadzornem načinu delovanja je lahko v eni zvezi nastavljenih do pet vmesnih ponavljalnikov. Naslove lahko nastavimo s pomočjo stikal ali pa s 'Hayes' ukazi. Ta način prenosa je primeren tudi za nadrejene naprave (npr. PC), ki jim podrejene naprave na ukaz pošiljajo podatke.

Tehnični podatki

Napajanje
    • Napajalna napetost: 7 – 30 VDC ali 10 – 24 VAC
    Tokovna poraba v pasivnem delovanju : 70mA (@12VDC) ali 50mA (@24VDC)
    Tok med oddajanjem: 350mA (@ 12V), 250mA (@ 24V)
    Pasivna poraba toka v načinu delovanja z nižjo močjo : 20mA (@12VDC),
    15mA (@24VDC)

Glavne karakteristkie
    • Temperaturno območje delovanja: -30 do 60 °C
    • Dovoljena vlažnost: 0 do 99 % RH
    • Ohišje: aluminij 130 x 185 x 60 mm za montažo na DIN letev, priključki za žico do 2,5mm2
    • Kontrolne svetleče diode za nadzor prenosa podatkov (OK, TX, RX, DDC)

Serijski priključek
    • Standardne hitrosti prenosa podatkov od 1.200 do 115.200 baudov.
    • RS232 in RS485 imata vsak svoj priključek, hkrati lahko uporabimo le enega. Asinhronski prenos podatkov je tipa NRZ.
    • Različni načini delovanja: 7 ali 8 podatkovnih bitov, 1 ali 2 start ali stop bita, pariteta: soda, liha ali brez.
    • Prenos preko RS232: 'full duplex', DCE, RTS/CTS, standardni DB9 priključek.
    • Prenos preko RS485: 'half duplex', parica, klasičen vijačni priključek.

Radijski oddajnik/sprejemnik
    • Frekvenca 869.4 – 869.65 MHz, 250 kHz kanal
    • Moč prenosa: 500mW
    • RSSI -60 do -120 dBm
    • Največji doseg, ko ni vmesnih ovir: 5 km pri 19200 bit/sec.
   • Hitrost prenosa podatkov na radijski strani: 19200 baud, 38400 baud, 76800         baud.
    • Povečanje dosega:
        - do pet vmesnih ponavljalnikov pri nadzornem načinu delovanja,
        - neomejeno število ponavljalnikov pri transparentnem načinu.
    • Priključek antene: SMA

Prenos podatkov
    • Transparentni način delovanja
    Podatki se prenašajo preko do 520-bytnih paketov s sistemskim naslovom. Prenos se začne takoj po sprejemu serijskih podatkov. Pri povezavi RS232 je DCD signal zmeraj visok, CTS pa takrat, kadar je v vmesnem pomnilniku prostor. Vsi moduli z enakim skupinskim naslovom, ki sprejmejo pakete podatkov, pošljejo podatke na serijske naprave brez preverjanja napak.
    • Nadzorni način delovanja
    Prenos podatkov poteka v paketih z označenim sistemskim naslovom ter naslovom izvorne naprave in proti, prek do petih ponavljalnikov do končne naprave. Če je bil paket podatkov pravilno prenešen, končna naprava pošlje serijski napravi podatke in hkrati pošlje izvorni napravi potrditev pravilnega prenosa. Če izvorni modem ne dobi potrditve sprejema, postopek ponovi še do 4-krat. Pri povezavi RS232 je CTS signal visok, kadar je v vmesnem pomnilniku prostor. Ciljne naslove in naslove ponavljalnikov lahko nastavimo s pomočjo 'Hayes' ukazov.

več o RM-455U-D

več o RM-805U-D

RM-915U-D


MICROSTAR d.o.o.
za proizvodnju elektroničke opreme, projektiranje, inženjering i trgovinu
Siget 18b/polukat
HR - 10020 Zagreb
tel./faks: +385 1 364 78 49
e-mail: westermo@microstar.si

Radio telemetry devices for transmiting digital and analog signals

Radio, WiFi and 4G modems overview