| HOME | WESTERMO | RADIJSKI MODEMI | WAGO | KONTAKT |

WAGO     Krmilniki Wago so zgrajeni modularno. Osnovni modul, v katerem je glavni procesor, je brez vhodno-izhodnih priključkov, ima pa en komunikacijski vmesnik. Osnovni moduli se razlikujejo po tem, katero področno vodilo podpira komunikacijski vmesnik.

          Podpirajo kar 14 različnih komunikacij: Profibus, Lightbus, Interbus, CANopen, Modbus, DeviceNet, ControlNet, SERCOS, RS232, RS485, Ethernet, Fipio, CTnet in USB. Dodatni moduli služijo za razširitev vhodnih ali izhodnih sponk. Tu se krmilnik Wago razlikuje od većine modularnih krmilnikov, saj za dograditev modulov ne zahteva posebnih podnožij ali česa podobnega. Na voljo je cca. 180 različnih tipov dodatnih modulov. Digitalne in analogne module dopolnjujejo funkcijski moduli kot so npr. modul za serijsko komunikacijo, DALI, EIB, LON, Asi, hitri števni modul, energijski moduli, moduli za koračne motorje idr.. Večina dodatnih modulov ima enake zunanje mere in enako število priključnih sponk (širina 1 cm in 8 priključnih sponk). Število vhodov ali izhodov na en modul pa je različno. Modul ima lahko en, dva, štiri ali osem vhodov ali izhodov. Čim več vhodov na en modul pomeni nižjo ceno na vhod ter posledično manjše dimenzije krmilnika. Po drugi strani pa včasih potrebujemo samo en analogni vhod, zato bi bil nakup modula s štirimi ali celo osmimi analognimi vhodi neracionalen. V takšnem primeru izberemo modul z enim analognim vhodom.

          Podjetje Wago proizvaja tudi krmilnik z zaščito IP 65, kar pomeni relativno visoko stopnjo zaščite pred prahom in vodo. Takšen krmilnik je možno vgraditi direktno na stroj brez zaščitne omarice. Tudi ta krmilnik je sestavljen modularno.

          Zaradi višje stopnje zaščite so posamezni moduli povezani z vijčanimi kabli za napajanje in dodatnimi optičnimi kabli za prenos informacij.
WAGO on-line kalatog

Periferne I/O enote
    Periferne I/O enote Wago odlikuje univerzalnost, saj jih lahko priključimo na večino področnih vodil, kar nam omogoča neodvisnost pri izbiri glavnega krmilnika. Podobno kot krmilnik so tudi periferne enote zgrajene modularno: iz komunikacijskega vmesnika in vhodno/izhodnih modulov. Sistem lahko kadarkoli razširimo. Moduli imajo različno število vhodnih ali izhodnih priključkov, od enega do osem. Takšen sistem nam omogoča optimalno izkoriščenost vhodno/izhodnih enot, saj vedno kupimo toliko vhodov ali izhodov, kot jih potrebujemo, hkrati pa jih kadarkoli lahko dokupimo. Periferne I/O enote Wago imajo še eno dobro lastnost: odlično razmerje cena/kvaliteta. Podobno kot krmilniki so tudi periferne I/O enote lahko izdelane v stopnji zaščite IP 65.


Wago: vhodno-izhodni moduli
    Tehnična dovršenost, konkurenčnost in odprtost so lastnosti, ki so vhodno izhodne module v desetih letih spremenile iz neznanega proizvoda do rešitve, ki sodi med najbolj konkurenčne na trgu. Prvi uspešan prodor na trg so moduli doživeli v vlogi distribuirane periferije, saj jih je bilo mogoče preko komunikacijskih vmesnikov povezati skoraj z vsakim krmilnikom. Odprtost, tako na strani signalov, kot na strani področnih vodil, je podjetje Wago že od začetka gnala k izdelavi vedno novih vhodno-izhodnih modulov in komunikacijskih vmesnikov. Tako Wago danes podpira naslednje komunikacije: Profibus, InterBus, CANopen, DeviceNet, ControlNet, CTNet, Modbus, Sercos, Fipio, Lightbus, RS232, RS485, Ethernet in USB, ter proizvaja preko 180 različnih tipov vhodno-izhodnih modulov, ki pokrivajo praktično vse signale v industriji in drugje. V zadnjih nekaj letih postaja Wago tudi vse bolj uspešan proizvajalec krmilnikov, na katere ravno tako natikamo opisane I/O module. Podobno kot komunikacijske vmesnike, tudi krmilnike odlikuje odprtost, saj ravno tako podpirajo zgoraj našteta področna vodila, hkrati pa predstavljajo odlično razmerje cena/zmogljivost. V naslednjih vrsticah sledi predstavitev nekaterih novih, zanimivih modulov.

750-493: nadzor električnih parametrov
    Modul 750-493 omogoča meritve toka, napetosti (true RMS), moči, energije, frekvence in cosφ. Na voljo sta dva tipa modulov, ki se razlikujeta glede na tok, ki teče na sekundarni strani tokovnih transformatorjev: 1A in 5A. Za nadzor in optimiranje naštetih parametrov se vse pogosteje odločamo zaradi ekoloških, ekonomskih, tehnoloških in drugih razlogov. Tako lahko na primer modul 750-493 meri porabo električnega motorja in omogoča hitrejše zaznavanje napak kot so preobremenitev, izpad posamezne faze ali 'suho' delovanje črpalke. Z modulom lahko merimo tudi poraboelektrične energije po posameznih oddelkih podjetja ali sklopih proizvodnje. 750-493 lahko nadomesti dražje energijske števice, ki imajo vgrajen vmesnik za področno vodilo ob upoštevanju, da 750-493 ni certificiran merilnik porabe električne energije.

Hitri števni modul Wago 750-404
    Hitri števni modul 750-404 ima vgrajen procesor, ki poskrbi, da se štetje izvaja lokalno v modulu, zaradi česar je štetje lahko bistveno hitrejše saj je mejna frekvenca 100 kHz. Tako glavni procesor krmilnika ne šteje impulzov, ampak ob vsakem ciklu prebere novo stanje števnega modula. V števnem modulu je vgrajen tudi digitalni izhod, ki ga števni modul ob prehodu določenega števila impulzov vklopi ali izklopi. Funkcija je zelo uporabna v hitrih in natančnih procesih. Hitri števni modul Wago 750-404 deluje na dva načina: kot enokanalni, 32-bitni števec ali kot dvokanalni 2 x 16-bitni števec.

Moduli za koračne motorje
    Koračni motorji lahko zaradi robustnosti, enostavnega upravljanja in velikega navora v nekaterih aplikacijah predstavljajo najboljšo rešitev. Zaradi možnosti štetja korakov pogosto ne potrebujejo dragih dajalnikov pozicije. Modul 750-671 omogočata neposredan priklop koračnih motorjev, brez ojačevalne stopnje. Modul je enostaven za uporabo saj je za delovanje potrebno nastaviti le nekaj nastavitvenih in krmilnih parametrov. 750-671 omogoča obremenitev do 1,5 A, 24 V.

Moduli za Asi, EIB, LON in DALI
    Med številnimi novimi moduli so se v lanskem in v prvi polovici letošnjega leta pridružili tudi moduli za Asi, EIB, LON, in DALI, tako da lahko krmilnike in periferne enote Wago uporabljamo tudi v avtomatizaciji zgradb. Krmilnike lahko uporabimo kot samostojne enote, ki podpirajo zgoraj naštete tipe komunikacij, hkrati pa lahko igrajo vlogo komunikacijskih pretvornikov, na primer Modbus TCP, Profibus in podobno.

Osem-kanalni analogni moduli
    Digitalnim osem-kanalnim modulom so se pridružil še analogni. Tako je mogoče dobiti tudi vhodne in izhodne osem-kanalne analogne module za naslednje signale: 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 0 – 10 V in +/- 10 V. Poglavitna razloga za izdelavo osem-kanalnih analognih modulov sta tako kot pri digitalnih modulih optimizacija prostora in nižja cena po kanalu, ki znaša na analogni kanal od 5.300 (brez DDV) tolarjev naprej. Vsi analogni osem-kanalni moduli so 12 bitni, priklop je enožičen.

Avtomatizacija zgradb z WAGO-m
    Pametna ali avtomatizirana zgradbanaj bi klasično zgradbo dopolnjevala z najsodobnejšimi dosežki s področja avtomatizacije, komunikacije, materialov, umetne inteligence in varnosti, z osnovnim namenom izboljšanja kakovosti življenja. Razpon funkcij sega od kontrole vstopa, regulacije ogrevanja, hlajenja, ventilacije, upravljanja alarmov, odpiranja oken, zaves, pomoč pri kuhanju, shranjevajnu hrane v hladilniku, branja elektronske pošte itd... Možnosti je ogromno, potrebno pa se je zavedati, da naj bi pametna hiša služila človeku, ga razbremenjevala, nikakor pa ne obratno. Glavne komponente avtomatizirane zgradbe so CNS (centralni nadzorni sistem), ki nadgrajuje pametno inštalacijo, saj je pametna inštalacija decentralizirana. To pomeni, da vse funkcije niso dostopne z enega mesta, CNS pa omogoča popoln vpogled in poseg v sistem preko uporabniku prijaznega vmesnika. Vmesnik je lahko kot prikaz na osebnem računalniku (SCADA) za bolj obsežne sisteme ali pa na HMI panelu za manjše sisteme. CNS je preko vodila povezan z krmilniki, ki so porazdeljeni po celotni zgradbi in preko vh/izh modulov nadzirajo senzorje in aktuatorje. Velika prednost avtomatizirane zgradbe je tudi dostop do preko mobilnega telefona in interneta. Oprema WAGO predstavlja krmilni del s periferijo in se uporablja kot del nadzornega sistema ali pa direktno za upravljanje posameznih prostorov ali nadstropij. To zagotavlja hitro dostopnost do pod aplikacij, enostavno strukturo in hitre odzivne čase. Področno vodilo omogoča združitev naprav in sistemov, ki so prej obratovali neodvisno drug od drugega. To pomeni bolj ekonomičen sistem, ki je optimalno prilagojen na zahteve posameznika. Krmilniki WAGO podpirajo štiri najbolj aktualna področna vodila za avtomatizacijo zgradb in sicer KNX IP, BACnet, LonWorks in Ethernet, na krmilnik pa potem neodvisno od področnega vodila oz. tipa krmilnika vstavljamo vh / izh module. WAGO I/O SYSTEM podpira preko 200 različnih modulov, pri tem pa so nekateri posebej specializirani za uporabo na področju avtomatizacije zgradb in jih bomo v tem članku malo bolj podrobno predstavili.

DALI Master
    DALI master modul lahko krmili do 64 svetilnih naprav preko skupnega vodila v skladu z DALI standardom. To pomeni enostavno parametriranje in krmiljenje sistemov za razsvetljavo ininformacijo o stanju vsakega svetila posebej.

EnOcean radijski sprejemnik
    Brezžična EnOcean stikala in senzorij so lahko preprosto vgrajeni brez kakršnihkoli gradbenih posegov. To je predvsem primerno za nadogradnjo obstoječe zgradbe v pametno zgradbo. EnOcean naprave izkoriščajo piezzo električni efekt in za delovanje ne potrebujejo dadatnega napajanja. Wago modul lahko podpira več sto EnOcean naprav, domet signala je v krogu 30 m preko AB stene.

MP-BUS Master modul
Multi Point Bus – področno vodilo švicarskega podjetja Belimo.
    Modul deluje kot master za MP-Bus in omogoča integracijo MP vodila na vodila višjega sloja kot so Ethernet, BacNet, LonWorks, KNX,... Namen MP Bus je krmiljenje elektromotornih pogonov Belimo (BELIMO je največji svetovni proizvajalec tovrstnih pogonov) za žaluzije, lopute, požarne lopute, dimoodvodne lopute in elektronske volumske regulatorje pretoka zraka v sistemih prezračevanja distribucije zraka in klimatizacije. Naprave, ki so opremljene z MP-Bus vmesnikom lahko s pomočjo Wago modula vključimo v nadzorni sistem višjeg nivoja. Aktuatorji imajo povezave za aktivne in pasivne senzorje. MP-Bus master lahko upravlja z osmimi slave-i (aktuatorji) in osmimi senzorji (1 senzor na slave-u) preko skupnega vodila kar zmanjša stroške za ožičenje. Preko modula lahko tudi parametriramo Belimo aktuatorje, saj modul lahko povežemo z orodjem za parametrizacijo Belimo PC tool.

KNX/EIB/TP1 modul
    Ena izmed možnosti uporabe KNX/EIB/TP1 modula je kot KNXnet/IP Router. Na modul je preko vodila (parice) lahko priključenih do 64 KNX naprav, router omogoča dostop preko Ethernet mreže do KNX/EIB naprav s programsko opremo ETS 3. ETS (Engineering Tool Software) je programska oprema za konfiguriranje in nadzor inteligentnih stavb po KNX standardu neodvisna od proizvajalcev strojne opreme. Združenje KONNEX (KNX) je nastalo z namenom promocije enega samegaskupnega standarda na področju avtomatizacije zgradb. Ker temelji standard KONNEX na komunikacijskem skladu protokola EIB (European Installations Bus Association), lahko vse naprave označujemo s simbolom KNX/EIB. Vsak element KNX/EIB standarda mora pridobiti ustrezen certifikat o usklajenosti, kar zagotavlja visoko zanesljivost in kompatibilnost sistema. Danes je že več kot 200 evropskih proizvajalcev EIB/KNX elementov. WAGO ponuja številne rešitve na podočju avtomatizacije zgradb, prednost ki jo ima pred ostalimi proizvajalci pa je ta, da krmilnik lahko poljubno nastavljamo glede na potrebo aplikacije. Krmilniki imajo že nameščen Web strežnik, kar omogoča dostop do krmilnika preko Etherneta oz. Interneta s spletnim brskalnikom. Program za konfiguracijo krmilnikov WAGO I/O pro pa podpira izdelavo manj zahtevnih grafičnih prikazov sistema tako, da za enostavne sisteme ne potrebujemo dodatne programske opreme za vizualizacijo.

EtherCAT: novo vodilo, novi mejniki v hitrosti
    Uporaba Etherneta v industriji ni več vprašanje. Danes je vprašanje, katero izmed vodil zasnovanih na Ethernetu bo uspešnejše. Tokrat vam predstavljamo novo vodilo EtherCAT. Za začetek si poglejmo klasično zasnovo krmilniškega sistema. Jedro tvori krmilnik, ki preko področnega vodila in perifernih I/O modulov bere vhodne in nastavlja izhodne vrednosti procesnih spremenljivk. Krmilnik kot tudi vodilo in I/O moduli imajo vsak svoj cikel delovanja, ti pa so neusklajeni. Posledica tega je različna odzivnost sistema, kar lahko pri sistemih z visoko stopnjo determinizma predstavlja problem. Na spodnji sliki vidimo primer takšnega delovanja in dva skrajna odziva sistema. Kljub temu, da imamo hiter krmilnik in hitro področno vodilo (npr. Ethernet 100Mb), odzivnosti sistema ne moremo časovno uokviriti. EtherCAT je zasnovan drugače. V primerjavi z opisanim sistemom sta spremenjeni predvsem dve stvari. Pri Ethernetu, ki je osnova za EtherCAT, je onemogočena detekcija trkov (CSMA/CD) in nadomeščena s sinhronizirano komunikacijo. Druga bistvena lastnost pa se nanaša na komunikacijo krmilnik – periferija. Krmilnik preko EtherCat vodila neposredno dostopa do vhodno izhodnih modulov. Krmilnik pošlje Ethernet paket (frame), ki je sestavljen iz glave paketa (header) in I/O paketov. Posamezni I/O modul prebere ali doda podatke in paket pošlje na naslednji I/O modul. Paket potuje od krmilnika do prvega modula preko vseh modulov in nazaj v krmilnik. Prehod paketa preko enega modula se zgodi v nekaj nanosekundah, kar omogoča čas cikla celega sistema v rangu mikrosekund. Zasnovo sistema in številne možnosti vidimo na desni sliki.
Lastnosti:
    • 1000 perifernih I/O v 30 µs vključno s časom krmilnika,
    • 200 analognih I/O (16 bit) v 50 µs, ustreza 20 kHz vzorčenju,
    • 1486 bytov procesnih podatkov v enem Ethernet paketu,
    • 100 servo osi v 100 µs,
    • topologija omrežja: linija, zvezda ali drevesna,
    • odprt protokol s hitro rastočimštevilom proizvajalcev in uporabnikov.

Nova modula za LON in EIB
    180-im različnim tipom modulov sta se pridružila še dva nova: modul za LON in modul za EIB. Tako Wago dobro pokriva tudi področje avtomatizacije stavb, saj je poleg omenjenih modulov pred dvema letoma razvil tudi modul za DALI protokol. Modularnost in odprtost sistema Wago prideta tu še posebej do izraza. Tako lahko na primer na eni strani preko modula priključimo LON naprave, na drugi strani pa komuniciramo preko enega izmed 15-ih področnih vodil, ki jih podpirajo krmilniki Wago. Tako ima krmilnik tudi vlogo pretvornika protokola, na primer iz LON-a na Ethernet vodilo.